Category: LOVE SMS MARATHI

Tumhi Premat Vede Jhale Aahat

Jya Vyaktishi Boltana,
Daha Vela BYE Bolalyanantar Hi,
Tumhala Call Cut Karu Vatat Nasel,
Tevha Samjun Ja Ki,
Tumhi Tya Vyaktichya Premat
Vede Jhale Aahat…

Jar Khare Prem Asel Tar

Jar Khare Prem Asel
Tar Dursa Konta
Vyakti Aavdat Nahi..
Aavadlach Tar Te Khare
Love Nahi…

Kadhi Banshil Majhi Saubhagyavati

Tuch Majhi Roopmati,
Sarv Maitrinit
Tuch Saundaryavati,
Mahnun Keli Mi
Tujhyavar Priti,
Kadhi Banshil Tu
Majhi Saubhagyavati…

Kunalahi Jabardastine Milvu Naka

Kunachya Aayushyat Jaga Milavnyasathi,
Bhandan Karu Naka..
Jar Tumhi Tya Vyaktila
Have Asal Tar Ti Swatach,
Tumchyasathi Jaga Banvel…

Premacha Anubhav Tevha Yeto Jevha

Phakt Message Ani Chatting Karun,
Premacha Anubhav Yet Nahi,
To Tar Tevha Yeto,
Jevha Tichi Aathvan Jhali Ki,
Cheharyavar God Hasu Yete..!!!