Category: REAL FACT SMS MARATHI

Kimmat Paishala Naste

Kimmat Paishala Naste REAL FACT SMS MARATHI Image

Kimmat Paishala Kadhich Naste..
Kimmat Paise Kamavtana Kelelya,
Kashtala Aste…

Incoming search terms:

Khote Aikayala Tevha Maja Yete

Khote Aikayala Tevha Maja Yete REAL FACT SMS MARATHI Image

Khote Aikayala Tevha Maja Yete,
Jenvha Satye Agodarach Mahit Asate…

Incoming search terms:

Tumhala Shanti Havi Asel Tar

Tumhala Shanti Havi Asel Tar Image

Tumhala Shanti Havi Asel Tar
Pahilyanda Patni Sangate Te Ekayala Shika.
Aapoaapch Shantichya Dishene Tumchi
Vatchal Suru Hoil. Lakshat Theva
Jagatlya Kuthlyach Patnila
Aaplya Patiche Vatole Vhave,
Tyala Tras Vhava Aase.. Vatat Nahi,
Navra Kasahi Asla Tari…

Swatachi Chuk Disat Nahi

Ya Jagat Sagalya Goshti Sapadtat.
Pan.. Swatachi Chuk,
Kadhich Sapadat Nahi…

Raag Mhanje Kaay

Konitari Mala Vicharle Raag Mhanje Kay?
Mi Hasat Uttar Dile.
Raag Mhanje,
Dusryachi Chuk Astana,
Swatala Tras Karun Ghene…