Category: RELATION SMS MARATHI

Badalat Nahit Kadhi Anmol Naati

Rutu Badalat Jatat,
Divas Ujadato, Mavlato,
Sagqralahi Yet Rahte Ohoti Aani Bharti,
Badalat Nahit Ti Phakt,
Mansa Mansamadhli
Anmol Naati…
Premachi…!

Vel Kharab Asel Tar Aaple Parke Hotat

Vel Sodun Hya Jagat Konich Achuk Nyayadhish Nahi..
Karan Vel “Changli”Asel Tar,
Sagle Aaple Astat Aani Vel “Kharab” Asel Tar,
“Aaple” Pan “Parke” Hotat..
Velach “Aaplya” Va “Parkyanchi” Olakh Karun Dete..
Shubh Sakal!

Relation Tyachyasobat Theva

Relation Tyachyasobat Theva Jyanchya Javal
Tumachyasathi Time Asel..
Swatachya Fursati Nusar Bolnare
Aayushyat Khup Bhetat…

Natyana Japnyasathi Thoda Vel Kadha

Natyana Japnyasathi
Thodasa Vel Kadhat Raha
Nahi Tar Jevha Tumchyakade Vel Asel Tevha
Ekhadya Veles Te Naate Rahilele Nasel…

Ekhade Naate Todnyachi Vel Aali Tar

Jya Kshani Tumhala Vatel Ki,
Ekhade Naate Todnyachi Vel Aali Aahe,
Tya Kshani Aaplya Manala Fakt Hech Vichara Ki,
“He Naate Evdhe Divas Ka Japle…?”