Category: SAD SMS MARATHI

Koni Konachya Aayushyat Kaayamche Rahat Nahi

Koni Konachya Aayushyat Kaayamche
Rahat Nahi Aapan Naslyane
Konala Anand Jhala Tari Chalel
Pan Aaplya Astitvaane Konalahi
Dukh Hota Kama Naye…

Tujhi Khup Athvan Yete

Tujhi Khup Athvan Yete…
Ani Tula Message Sudha
Karava Vatato…
Pan…,
Bhiti Vatate Tu Reply Karshil Ki
Nahi Hyachi…

Dusryansathi Dolyaat Pani Ale Ki

Dusryansathi Dolyaat Pani Ale Ki Samjave,
Aplyaat Manuski Ajun Shillak Ahe…

Koni Sad Post Upload Karat Asel Tar

Jar Ekhadi Vyakti Satat
Sad Post Upload Karat Asel.
Tar Ti Vyakti Pagal
Kivha Devdas Naste.
Khare Prem Karnyachi,
Aayushyabharachi Ti Siksha Aste…

Tujha Swabhav Aadhisarkha Rahila Nahi

Tujhya Sobat Khup Bolavse Vatate,
Pan Aata Swatachya Manala Thambavle Mi,
Karan Tujha Swabhav Aadhisarkha Rahila Nahi…