Category: SAI BABA SMS MARATHI

Sadguru Sainath Maharaj Ki Jay

!! Shubh Sakal !!
Anant Koti Brahmand Nayak
Rajadhiraj Yogiraj
Sakshat Parbrahm
Shree Schhidanand
Sadguru Sainath
Maharaj Ki Jay!!
!! Om Sai Ram!!