Category: HUG DAY SMS MARATHI

Tula Mithit Ghetach Kalate

Prem Majhe Tujhyavarche,
Kontyach Shabdaat Mavnaar Nahi,
Tula Mithit Ghetach Kalate,
Aata Tyachihi Garaj Bhasnar Nahi…

Tujhya Kushit

Chimb Bhijlyavar Tahan Lagte Na,
Tase Hote Tula Bhetlyavar,
Tulach Pahat Rahavase Vatate,
Tujhya Kushit Mitlyavar…