Category: SUNDAR VICHAR MARATHI

Sundar Vichar

Mammi Mhana Mother Mhana,
Aai Shabdaat Jiv Aahe..
Pita Mhana Pappa Mhana,
Baba Shabdaat Janiv Ahe..
Sister Mhana Didi Mhana,
Tai Shabdaat Maan Aahe..
Bro Mhana Bhai Mhana,
Dada Shabdaat Vachak Aahe..
Friend Mhana Dost Mhana,
Mitra Shabdaat Shaan Aahe…

Jyana Adhik Kimmat Aste Te

Nani Nehmi Motha Aavaj Kartat,
Matra Nota Atishay Shant Astat..
Jyana Adhik Kimmat Aste Te,
Kadhi Ordun Sanagt Nahit..
Aani Jyana Farshi Kimmat Naste,
Tech Mothmothyane Aaple Mahatwa
Sangnyacha Prayatn Kartat…

Health is Only Wealth Marathi

Eka Tharavik Vayanantar Tumhala Konihi Vicharat Nahi Ki,
Tumchi Property Kiti,
Tumchya Gadya Kiti,
Tumcha Bank Balance Kiti?
Pan Ek Gosht Nakki Vicharli Jate Ki,
Tumchi Tabbet Kashi Aahe?
Mhanun Ji Goshta Vicharli Jate Tyaat Yogya Guntavnuk Kara…!!
Shubh Divas! Health is Only Wealth!

Jar Tumchi Jeebh God Asel Tar

Jar Tumche Dole Changle Astil Tar,
Tumhi Hya Jagachya Premat Padal..
Pan Jar Tumchi Jeebh God Asel Tar,
He Sampurn Jag Tumchya Premat Padel…

Aayushyacha Anand Luta

Vel Ha Ekhadya Vahtya Nadi Sarkha Asto..
Karan Ekda Sparsh Kelelya Panyala
Tumhi Punha Sparsh Karu Shakat Nahi,
Karan Nadichya Pravahabarobar Gelele Pani
Kadhi Pan Parat Yet Nahi..
Asech Veleche Pan Aahe,
Ekda Geleli Vel Punha Yet Nahi..
Mhanun Aayushyatil Pratyek Kshnancha
Anand Luta…