Category: THOUGHTS SMS MARATHI

Tumhala Khali Khechnare Lok

Nehmi Lakshat Theva..
:
Aaplyala Khali Khechnare Lok,
Aaplya Peksha Khalchya Payri Var Astat…!

Ya Tin Goshti Kadhich Visru Naka

Kartavya, Karj, Upkar
Ya Tin Goshtinche
Kadhich Vismaran
Hovu Devu Naye…

Swatabaddal Vait Vichar Karu Naka

Aapan Aaplya
Swatabaddal Kadhi Vait
Vichar Karu Naka Karan,
Devane Ya Kamacha Theka
Natevaik Aani Shejarchyana
Deun Thevlay…

Jeevnat Kahich Kayamswarupi Naste

Jeevnat Kahich
Kayamswarupi Naste..
Nahi Changle Divas,
Nahi Vait Divas…

Keval Dnyan Asun Upyog Nahi

Keval Dnyan Asun Upyog Nahi,
Te Kase Aani Kevha Vaprayache,
Yachehi Dnyan Have…