Category: WHATSAPP ATTITUDE STATUS MARATHI

Aamhala Kami Samju Naka

Aamhi Konalach Kami Samajt Nahi.
Fakt Aamhala Kami Samajnyachi Chuki,
Tumhi Pan Karu Naka…

Attitude Dakhavane Pan Garjeche Aahe

Vel Aalyavar Attitude
Dakhavane Pan Garjeche Aahe.
Nehmi Jhukal Tar,
Importance Ghalval…

Aapan Bolun Nahitar Karun Dakhavto

Bolun Dakhavnyasarkhe Khup Kahi Aahe.
Pan Aapan Bolun Nahitar Karun Dakhavto…

Lokanshi Ase Vaga

Lokana Tashich Vagnuk Dya,
Jashi Te Tumhala Detat…

Janmach Gajnyasathi Jhalay

Khare Sangu Ka?
Janmach Gajnyasathi Jhalay.
Mhanun Tar Mitranchya Hrudyat,
Ani Jalnaryanchya Najret Jhalktoch Mi…