Category: WHATSAPP REAL FACT STATUS MARATHI

Jevha Vishwas Tutato

Jevha Vishwas Tutun Jato,
Tevha Tumchya Sorry La Pan Kahich Kimmat Naste…

Kahi Nahi Shabdamage Barech Kahi Laplele Aste

Kahi Nahi Ya Shabda Mage Khup Kahi Laplele Aste…