Category: WHATSAPP REAL FACT STATUS MARATHI

Je Whatsapp Cha Last Seen Hide Kartaat

Je Whatsapp Cha Last Seen Hide Kartaat WHATSAPP REAL FACT STATUS MARATHI Image

Je Lok Whatsapp Cha
Last Seen Hide Kartat,
Tyanna Majha Ek Prashn Aahe?
Aare Nakki Kunala Ghabarta Tumhi…

Ninda Usi Ki Hoti Hai Jo Zinda Hai

Ninda Usi Ki Hoti Hai Jo Zinda Hai WHATSAPP REAL FACT STATUS MARATHI Image

Ninda To Usi Ki Hoti Hai Jo Zinda Hai,
Mare Huye Ki To Bas Tarif Hi Hoti Hai…

Jevha Vishwas Tutato

Jevha Vishwas Tutun Jato,
Tevha Tumchya Sorry La Pan Kahich Kimmat Naste…

Kahi Nahi Shabdamage Barech Kahi Laplele Aste

Kahi Nahi Ya Shabda Mage Khup Kahi Laplele Aste…