Category: MARATHI STATUS

Self Respect Sathi Naate Todave Lagte

Self Respect Sathi Naate Todave Lagte REAL FACT STATUS MARATHI Image

Kadhi Kadhi Kahi Natyamadhun
Baher Padlele Changle Aste.
Ego Sathi Nahi Tar Aaplya..
Self Respect Sathi…

Mi Konalach Aayushyatun Dur Karat Nahi

Mi Konalach Aayushyatun Dur Karat Nahi BREAKUP STATUS MARATHI Image

Mi Konalach Majhya Aayushyatun
Dur Karat Nahi..
Jyache Man Bharte Te Aapoaap,
Dur Nighun Jatat…

Maghar Ghenya Aivaji Sanghrashachi Tayari Kara

Maghar Ghenya Aivaji Sanghrashachi Tayari Kara REAL FACT STATUS MARATHI Image

Paristhiti Virodhat Jate Tevha Maghar
Ghenya Aivaji Sanghrashachi Tayari Kara.
He Kalyug Aahe..
Ithe Khotyala Swikarle Jaate,
Aani Kharyala Lutale Jaate…

Mi Chukichya Mansavar Evdhe Prem Karu Shakto

Mi Chukichya Mansavar Evdhe Prem Karu Shakto WHATSAPP SAD STATUS MARATHI Image

Mi Jar Chukichya Mansala
Yevadhe Prem Karu Shakto Tar,
Vichar Kara Mi Jo Barobar Aahe..
Tyachyavar Kiti Prem Karat Asel…

Koni Majhyasathi Kay Kele He Mi Visart Nahi

Koni Majhyasathi Kay Kele He Mi Visart Nahi Image

Koni Majhyasathi Kay Kele He Mi Kadhi
Visart Nahi.
Aani Mi Konasathi Kay Kele He Mi Kadhich,
Dakhavt Nahi…