Category: CHAROLI STATUS MARATHI

To Bolayala Lagla Ki

To Bolayala Lagla Ki,
Mi Harvun Jate..
Tyachya Kadun Majhi
Tarif Aiktach,
Lajene Gulabi Hote..!!

Tujha Raag Khup God Ahe

Tujhya Cheharyavarcha Raag
Tujhyasarkhach God Aahe,
Mhanunach Majhya Manachi
Tujhyakade Odh Aahe…

Aayushya Matra Ekdach Ka

Chadane Tech Asale Tari,
Ratra Agdi Navin Aahe,

Aayushya Matra Ekdach Ka?
Ha Prashna Jara Kathin Aahe…

Tujhya Save Priya

Jhoka Punha Gheil,
Unch Unch Bharari,
Tujhya Save Yeil Priya,
Aayushyala Navi Ubhari…

Tu Javal Asli Ki

Tu Javal Asli Ki,
Majha Mi Urat Nahi,
Bhurbhurnare Kes Tujhe,
Majhya Cheharyavarun Hatat Nahi…