Category: MAHAPARINIRVAN DIN STATUS MARATHI

Baba Saheb Aambedkar Mahaparinirvan Din STATUS

Vishvaratn,
Bharatratna,
Pradnyasutra,
Krantisurya,
Bhartiya Ghatneche Shilpkaar,
Udhharkarte,
Mahamanav,
Parampujya,
Bodhisatva,
Dr. Baba Saheb Aambedkar Yanchya
Mahaparinirvan Dinanimitta..
Tyanchya Vicharanna Va Tyanna Vinamra Abhivadan…
Koti Koti Pranam…!

Mahaparinirvan Dinanimitta Vinamra Abhivadan

Maha Manav Vishvratn Bhartiya Rajyaghatneche
Shilpkaar Aani Bahujananche Udhharkarte,
Bhartache Bhagya Vidhate
Param Pujya Dr. Baba Saheb Aambedkar
Yanchya Mahaparinirvan Dinanimitta
Tyanchya Pavitra Smrutis Vinamra Abhivadan…
Koti Koti Pranam…!

Mahaparinirvan Din Abhivadan

Moju Tari Kashi Unchi Tujhya Kartutvachi,
Tu Jagala Shikvali Vyakhya
Mansatlya Manuskichi..
Tu Dev Navhtaas,
Tu Devdoothi Navhtaas,
Tu Manavtechi Puja Karnara
Khara Mahamanav Hotas…
Mahasuryala Abhivadan!