Category: GRAFFITI STATUS MARATHI

Single Asnyache Dukh

Single Asnyache Dukh FUNNY GRAFFITI MARATHI Image

Single Asnyache Dukh Tar Tenva Jhal.
Jevha Tavya Sarkha Majha Kala
Mitra Mala Bolla, Gapp Bas Majhya
Girl Friend Cha Call Yetoy…

Tula Na Majhya Peksha Bhari Mulgi Bhetel

Mulichya Tya Vakyala
Jagtik Vakya,
Mhanun Ghoshit Kele Pahije.
Sorry Yaar Tu..
Khup Changla Mulga Aahe.
Tula Na Majhya Peksha
Bhari Mulgi Bhetel…

Sansaar Hi Ashi Gosht Ahe Ki

Sansaar Hi Ashi Gosht Ahe Ki,
Jyaat Pagarala Kitine Hi “Gunle” Tari,
“Bhagat” Nahi…
“Gunane” Rahile Tarach “Bhagate”…

Gairsamaj Karun Ghenyapeksha Samjun Ghya

Bharpur
Gairsamaj
Karun Ghenyapeksha,
Thodas Samjun
Ghetlele
Kaay Vait?

Dukh Lapavnyachi Kala

Lok Mala Mhantat,
Tula Savay Aahe Hasnyachi,
Pan Tyana Kay Mahit,
Hi Kala Aahe Dukh Lapavnyachi…