Category: HATE STATUS MARATHI

Kahi Jananna Dokyat Basayla Aavadte

Hrudyat Khup Jaga Hoti,
Pan Kay Karnar,
Kahi Jananna Dokyat Basayla Jast Aavadte…

Kahi Lok Ata Offline Rahtaat

Ek Time Asa Hota Jevha
Kahi Lok Fakt Majya Sathi Online Yayche,
Aani Aata Tich Lok Majyashi Bolave Lagel Mhanun Offline Astat…

Aaple Mahatava Jevha Kami Hote

Jevha Konachya Aayushyatun
Aaple Mahatava Kami Hote
Tevha Aapoapach Reply Slow Hotat,
Bolne Kami Hovu Lagte,
Ani Busy Aslyachi Karne Dili Jatat…

Velebarobar Manse Badaltaat

Velebarobar Man Aani
Manabarobar Manse Kashi
Badaltat Kalatach Nahi..!!

Sanvad Sampla Ki Naate Thambate

Kadunimbachi Chuk Nahi Ki To Kadu Aahe,
Swarthi Tar Jibh Aahe, Tila Phakt God Aavadate..
Sanvad Sampla Ki Naate Thambate..
Mhanun Bolun Bagha Kadachit,
Tumche Haravlele Uttar Tumhala Saapdel…
Shubh Ratri!