Category: IGNORE STATUS MARATHI

Itki Nakoshi Jhaliy Ka Mi

Itki Nakoshi Jhaliy Ka Re
Mi Tula..
Ki Ek Phone Hi Karawasa Vatat Nahi,
Ka Mala…?

Aathvan Tyalach Yete

Aathvan Tyalach Yete,
Jo Aapli Kalji Karat Asto,
Nahi Tar Timepass Karnaryana,
Message Baghayalahi Vel Nasto…

Ekhadyala Itkehi Ignore Karu Naka

Ekhadyala Itkehi Ignore Karu Naka,
Ki Tyanni Divas Ratra Hach Vichar Karava.
Ki Majhe Chukale Tari Kay…

Massage Seen Karun Jar Reply Nahi Milale Tar

Massage Seen Karun Sudhha Reply Nahi Milale
Mhanje Samjun Ghya,
Ki Tumhi Tya Vyakti Sathi Aata
Important Nahi Rahilat…

Ti Fakt Reply Dyaychi

Chatting Tar Mi Karaycho,
Ti Fakt Reply Dyaychi…