Category: INVITATION STATUS MARATHI

Vastu Shanti Puja Invitation Message in Marathi

Aayushyatil Ek Sankalp,
Ek Swapan Chotyashya Gharkulache,
Baryach Parishramanantar Sakarlay…

SNVV Amchya Yete Shri Kuldaivat
Ani Vadildharyanchya Ashirvadane
Va Aaplya Sahkaryane Amchya Nutan Sadnikecha
Vastushanti Va Gruhpravesh Samarambh Dinank XX Roji
Karnyache Yojile Aahe,
Tari Aapan Avashya Yave, Hi Aagrahachi Vinanti…

Aaple Vinit:

Vastu Shanti Invitation In Marathi

Pratyekala Have Aste Ek Aakash,
Unch Bharari Ghenyasathi..
Paratyekala Hav Aste Ek Ghar,
Sandhyakali Parat Yenyasathi…

Shri Krupekarun Amhi Navin Bandhlelya Vastucha,
Vastu Shanti Samarabh XX Var Dinank XX Roji Karnyache Yojile Ahe,
Tari Ya Mangal Prasangi Aapli Upasthiti Prathaniya Aahe…

Aaple Swagatoutsuk:

Vastu Shanti Invitation STATUS Marathi

Swapn Eka Navya Vastuche, Sakar Jhale Aaplya Aashirvadane,
Karya Nutan Gruhache Vastushantiche, Yojile Shri Kuldevtachya Krupene,
Toran Ya Vastuvar Chadhave, Aapna Sarvanchya Sakshine,
Rangat Ya Karyachi Vadhavi Tumchya Aanand Dayi Sahvasane,

S N V V. Aamchya Yethe Shri Hari Krupene, Navin Vastuchi,
Vastushanti Va Shri Satyanarayan MahaPuja XX Vaar Dinank XX Roji Karnyache Yojile Ahe,
Tari Aapan Sarvani Sahkutumb Sahparivar Upasathit Rahave Hi Vinanti…

Aaple Namra –
Stahl –