Category: MISS U STATUS MARATHI

Tila Kaymacha Visarnyat Yashsvi Jhalo

Aaj Mi Tila Kaymacha Visarnyat,
Yashsvi Jhalo..
Aaj Mi Tichi Divsaat Phakt,
Dondach Aathvan Kadhli..
Ek Mhanje Shwaas Ghetana,
Aani Dusri Mahnje,
Shwaas Sodtana…

Aayushyabhar Aathvanit Jagne

Manus Gamavane He
Sarvaat Mothe Nuksaan..
Aani Tyahipeksha Mothe
Nuksaan Mhanje,
Tyanchya Aathvanit
Aayushyabhar Jagne…

Nahi Jamat Tujhayapasun Dur Rahayala

Mala Nahi Jamat,
Tujhayapasun Dur Rahayala..
Radayala Yet Astanahi,
Hasat Hasat Jagayala..
Pan…. Mala Phar Aavadate,
Tujhya Aathvanit Jagayala..
Pratyaksha Sobat Naslo Jari,
Swapnaat Tula Pahayala…

Jeev Lavlelya Mansala Sodtana

Jeev Lavlelya Mansala
Swatapasun Todtana Kay Tras Hoto He Phakt,
Tyalach Kalu Shakte,
Jyane Manapasun Khare Prem Kelele Aste…

Tu Majhya Pasun Dur Aahes

Tu Majhya Pasun Dur Aahes,
Hrudya Pasun Nahi..
Tu Majhya Pasun Dur Aahes,
Dolya Pasun Nahi..
Tu Majhya Pasun Dur Aahes,
Swapnatun Nahi..
Tu Majhya Pasun Dur Aahes,
Majhya Aathvani Pasun Nahi…