Category: REAL FACT STATUS MARATHI

Self Respect Sathi Naate Todave Lagte

Self Respect Sathi Naate Todave Lagte REAL FACT STATUS MARATHI Image

Kadhi Kadhi Kahi Natyamadhun
Baher Padlele Changle Aste.
Ego Sathi Nahi Tar Aaplya..
Self Respect Sathi…

Maghar Ghenya Aivaji Sanghrashachi Tayari Kara

Maghar Ghenya Aivaji Sanghrashachi Tayari Kara REAL FACT STATUS MARATHI Image

Paristhiti Virodhat Jate Tevha Maghar
Ghenya Aivaji Sanghrashachi Tayari Kara.
He Kalyug Aahe..
Ithe Khotyala Swikarle Jaate,
Aani Kharyala Lutale Jaate…

Ragavleli Vyakti Aaple Vaait Nahi Karu Shakat

Ragavleli Vyakti Aaple Vaait Nahi Karu Shakat REAL FACT STATUS MARATHI Image

Ragavleli Vyakti Ragachya Bharat
Kahihi Bolu Shakte,
Pan Aaple Kadhich Vaait Nahi Karu Shakat.
Karan Tya Vyaktichya Ragat Kalji,
Aani Manat Prem Asate…

Kadhich Konala Time De Mhanu Naka

Kadhich Konala Time De Mhanu Naka REAL FACT STATUS MARATHI Image

Kadhich Konala Time De
Mhanun Force Karu Naka.
Jar Tyala Tumchi Kharach
Kalaji Asel Tar..
To Tumchyasathi Time Kadhelach…

Sarvat Moth Vastav

Sarvat Moth Vastav REAL FACT STATUS MARATHI Image

Sarvat Moth Vastav..
Lok Tumchyavishayi Changale Aiklyavar
Sanshay Vyakt Kartat,
Parantu Vaait Aiklyavar Matra,
Lagech Vishwas Thevtat…