Category: REAL FACT STATUS MARATHI

Sarvat Moth Vastav

Sarvat Moth Vastav REAL FACT STATUS MARATHI Image

Sarvat Moth Vastav..
Lok Tumchyavishayi Changale Aiklyavar
Sanshay Vyakt Kartat,
Parantu Vaait Aiklyavar Matra,
Lagech Vishwas Thevtat…

Incoming search terms:

Majhi Bayko Majha Abhiman

Majhi Bayko Majha Abhiman REAL FACT STATUS MARATHI Image

Aaj Kal Saglech Mhantat,
Majhi Mulgi Majha Abhiman,
Majha Mulga Majha Abhiman,
Pan Mi Mhanto..
Na Mulgi Sambhalnar,
Na Mulga Sambhalnar,
Baykola Changla Jiv Lava,
Majhi Bayko Majha Abhiman…

Incoming search terms:

Kimmat Paishala Naste

Kimmat Paishala Naste REAL FACT STATUS MARATHI Image

Kimmat Paishala Kadhich Naste..
Kimmat Paise Kamavtana Kelelya,
Kashtala Aste…

Incoming search terms:

Khote Aikayala Tevha Maja Yete

Khote Aikayala Tevha Maja Yete REAL FACT STATUS MARATHI Image

Khote Aikayala Tevha Maja Yete,
Jenvha Satye Agodarach Mahit Asate…

Incoming search terms:

Tumhala Shanti Havi Asel Tar

Tumhala Shanti Havi Asel Tar Image

Tumhala Shanti Havi Asel Tar
Pahilyanda Patni Sangate Te Ekayala Shika.
Aapoaapch Shantichya Dishene Tumchi
Vatchal Suru Hoil. Lakshat Theva
Jagatlya Kuthlyach Patnila
Aaplya Patiche Vatole Vhave,
Tyala Tras Vhava Aase.. Vatat Nahi,
Navra Kasahi Asla Tari…