Category: RELATION STATUS MARATHI

Block Kelyane Naati Sampat Nahit

Block Kelyane Naati Sampat Nahit RELATION STATUS MARATHI Image

Block Kelyane Naati
Kadhich Sampat Nahit.
Fakt Dp Disat Nahi…

Bhau Ha Shabda Ulta Vachlat Ka

Bhau Ha Shabda Kadhi
Ulta Vachlat Ka
“Ubha” Jo Changlya
Aani Vait Paristhitit
Aaplya Pathishi
Khambirpane Ubha Asto
Toch Aapla Bhau…

Nate Tikavnyasathi Chuk Manya Kara

Nate Tikavnyasathi Chuk Manya Kara Image

Kadhi Kadhi Chuk Aapli Naste.
Pan Nate Tikavnyasathi,
Aaplyala Chuk Manya
Karavich Lagte…

Nati Jakhma Detat

Nati Jevdhi Kholvar Jultat Na,
Tevdhich Ti Kholvar Jakhma Pan Detat…

Badalat Nahit Kadhi Anmol Naati

Rutu Badalat Jatat,
Divas Ujadato, Mavlato,
Sagqralahi Yet Rahte Ohoti Aani Bharti,
Badalat Nahit Ti Phakt,
Mansa Mansamadhli
Anmol Naati…
Premachi…!