Category: SAI BABA STATUS MARATHI

Sai Baba Status Marathi

Shubh Sakal!
Shubh Guruvaar!
Aapla Divas Anandaat Javo…

Sadguru Sainath Maharaj Ki Jay

!! Shubh Sakal !!
Anant Koti Brahmand Nayak
Rajadhiraj Yogiraj
Sakshat Parbrahm
Shree Schhidanand
Sadguru Sainath
Maharaj Ki Jay!!
!! Om Sai Ram!!