Category: HUG DAY STATUS MARATHI

Tula Mithit Ghetach Kalate

Tula Mithit Ghetach Kalate HUG DAY STATUS MARATHI Image

Prem Majhe Tujhyavarche,
Kontyach Shabdaat Mavnaar Nahi,
Tula Mithit Ghetach Kalate,
Aata Tyachihi Garaj Bhasnar Nahi…

Tujhya Kushit

Tujhya Kushit HUG DAY STATUS MARATHI Image

Chimb Bhijlyavar Tahan Lagte Na,
Tase Hote Tula Bhetlyavar,
Tulach Pahat Rahavase Vatate,
Tujhya Kushit Mitlyavar…