Category: PROMISE DAY STATUS MARATHI

Promise Day STATUS for Girlfriend Marathi

Ek Promise Majhya Kadun,
Jevdhe Sukh Tula Deta Yeil Tevdhe Deil,
Kahi Hi Jhale Tari Mi Shevat Paryant Sath Matra Tulach Deil…

Promise Day STATUS for Friends Marathi

Aaj Swatalach Ek Ase Promise Kara Ki,
Life Madhye Kiti Hi Navin Friend Bhetle Tari,
Juanya Dostanna Kadhi Visrayche Nahi…

Aai Sathi Promise Day STATUS

Aaj Sarvjan Promice Day Sajra Karat Aahe,
Mhanun Mi Pan Aaila Promice Kele
Aani Mhanalo,
Pudhcya Janmi Pan Tujhyach Poti Janm Ghein…

Ek Promise Tujhyakadun Hav Aahe

Jevha Bhet Hoil Aapli,
Tevha Ek Promise Tujhyakadun Hav Aahe..
Hyach Janmi Nahi Tar,
Pratyek Janmi Tuch Mala Hava Aahes…!

Sang Tu Kadhihi Sodun Janar Nahis

Mala Tujhyakadun Phakt Ek Promise Havay,
Kitihi Bhandan Jhale Na,
Tari Tu Aapal Naate
Kadhihi Todun Janar Nahis…