Category: WOMENS DAY STATUS MARATHI

Mahila Dinachya Shubhechha

Mahila Dinachya Shubhechha WOMENS DAY STATUS MARATHI Image

Aaj Jagtik Mahila Dinanimitta
Tamam Mazya Bahininna, yuvtinna, Kishorinna,
Vividh Patlivar Yashachi Unch Zep Ghenarya Mahila Saathinna,
Shetamadhye Rabun Sone Pikavnarya Mazya
Kasht Karnarya Bahininnahi Abhalbhar Shubechchha…

Jagtik Mahila Dinachya Shubhechha

Jagtik Mahila Dinachya Shubhechha WOMENS DAY STATUS MARATHI Image

Jyala Stri ‘Aai’ Mhanun Kalali To Jijaucha ‘Shivba Jhala,
Jyala Stri ‘Bahin’ Mhanun Kalali To Muktaicha Dnyandev Jhala,
Jyala Stri ‘Maitrin Mhanun Kalali To Radhecha ‘Shaam’ Jhala,
Aani Jyala Stri Patni Mhanun Kalali To Seetecha ‘Raam’ Jhala,
“Pratek Mahan Vyaktinchya Jeevnaat Aani Yashaat Striyancha Sihacha Vaata Aahe”…
Jagtik Mahila Dinachya Shubhechha!