Category: WELL WISHES STATUS MARATHI

Best of Luck in Advanced Marathi

Best of Luck in Advanced!
Udyapasun Suru Honarya Baravichya
Parikshesathi Sarv Vidyarthi Mitra Maitrinina
Ek Divas Agodar Advance Madhe Hardik Shubhechha!
Kar Dhadas Shevti Nashib…

Best of Luck STATUS for Exam Marathi

Baravichya Sarv Vidyarthi Ani Vidyarthinina
Udyapasun Suru Honarya Parikshesathi Khup Khup Shubhechha!
Best of Luck.

Best of Luck & Exam Wishes Marathi

Feb/March 2020 Dahavi/Baravi Parikshesathi Pravishth Honarya,
Sarv Vidyarthi-Vidyarthinina Hardik Hardik Shubhechha!
Best of Luck!

Baravichya Exam Hardik Shubhechha

Khup Shika Ani Mothe Vha, Baravichya Sarv Vidyarthyana,
Ujjval Bhavishyasathi Hardik Shubhechha!

Best Wishes for Exam in Marathi

Baravichya Sarv Vidyarthi Ani Vidyarthinina,
Aajpasun Suru Honarya Parikshesathi Khup Khup Shubhechha!
Best Of Luck!