Mi Asel Tujhyabarobar Nehmi

Mi Asel Tujhyabarobar Nehmi

Lambcha Palla Gathtana,
Dur Dur Jatana,
Dukh Sari Khodayala,
Nave Naate Jodayala,
Thech Lagta Savrayala,
Chukichya Vaatevar Aavrayla,

Mi Asel Tujhyabarobar Nehmich,
Tujhya Prashnanchi Kodi …