Morning Joke Hindi

Morning Joke Hindi

Arj Kiya Hai…
Baith Ke Toilet Me Navab Ke Jaise,
Thandi Ke Mausam Me Sochta Hun Aise,
Vaah Vaah… Vaah Vaah…
Baith Ke Toilet Me Navab Ke Jaise,
Thandi Ke Mausam Me Sochta Hun Aise,
Ki Beta, Kar To Li Hai Tune,
Ab Thande Pani Se Dhoyega Kaise…???
Good …