Navra Bayko Joke Marathi

Navra Bayko Joke Marathi Image

Bayko: Majhya Aaiche Aikle Asate Aani
Tumhala Nakar Dila Asata Na, Tar Mi Sukhi Jhale Asate…
Navra: Kay Sangtes! Tujhya Aaicha Virodh Hota Aaplya Lagnala?
Bayko: Ho.
Navra: Are Deva… Aani Tya Maulila Mi Vait Samjat Hoto…