Nazar Se Dur Hai Dil Se Dur Mat Karna

Nazar Se Dur Hai Dil Se Dur Mat Karna Image

Nazar Se Dur Hai Dil Se Dur Mat Karna,
Hum Jaise Hai Waise Hi Kabul Karna,
Hum Me Lakh Buraiya Sahi,
Inhi Buraiyo Ke Bahane Hame Yaad Zarur Karna…