Tujhi Aathavan Yete SMS

Tujhi Aathavan Yete SMS Image

Varshachya Pratyek Mahinyala,
Mahinyachya Pratyek Aathvadyala,
Aathvdyachya Pratyek Divsala,
Divsachya Pratyek Tasala,
Tasanchya Pratyek Minitala,
Minitanchya Pratyek Secondala,
Aathavan Yete Tuzhi Mala,
Pratyek Kshana Kshanala…

Tujhi Maitri SMS

Tujhi Maitri SMS Image

Ayushyacha Arthach Mala
Tujhya Maitrine Shikavla,
Tujhyashi Maitri Karnyapurvi
Jagnyache Sandharbh Vegle Hote,
Tujhyashi Maitri Keli,
Ani Jagnyache Sandhrbh Badlat Gele…

Maitricha Vishwas SMS

Maitricha Vishwas SMS Image

Tujhya Maitrine Dileli Saath-sobat,
Dilela Vishwas, Jagnyache Nave Bal,
Ya Saryani Ayushya Badlun Gele,
Navya Paklyani Umlun Aale,
Tujhya Maitricha Vishwas
Asach Kayam Rahu De…

Tujhya Shivay Jagu Kasa SMS

Tujhya Shivay Jagu Kasa SMS Image

Tujhyashivay Jagne Kay,
Jagnyache Swapnsudhha Pahu Shakat Nahi,
Shwasa Shivay Kahi Kshan Mi Jagu Shakto,
Pan Tujhyashivay Ekhi Kshan Jagu Shakat Nahi…

Kunitari Asav SMS

Kunitari Asav SMS Image

Kunitari Asav,
Galatlya Galat Hasnare..
Bharlech Aasvani
Tar Dole Pusnare..
Kunitari Asav,
Aaple Mhanta Yenare..
Kele Parke Jagane
Tar Aaple Karun Ghenare…