Aai Baba

Majhyasathi Majha Pahila Prem
Mhanje Majhe Aai-Baba…

Tujhi Khup Athvan Yete

Tujhi Khup Athvan Yete…
Ani Tula Message Sudha
Karava Vatato…
Pan…,
Bhiti Vatate Tu Reply Karshil Ki
Nahi Hyachi…

I Love You Pillu

Vitavar Vita Saat Vita,
I Love You Pillu
Baaki Sagle Phuta…

Chocolate Dinachya Chocolaty Shubhecha

Majhya Dairy Milk Sarkhya Mitrana
Aani Perk Sarkhya Maitrinina
Chocolate Dinachya,
Chocolaty Shubhecha…

Mi Tula Manavnarach

Aik Na Pillu Asa Mhantat Rusne
Aani Manavne Yaamule Prem Vaadhat Rahta,
Mhanun Kalji Nako Karus
Tu Kitihi Ruslis Tarihi
Mi Tula Manavnarach…