Tumhi Premat Vede Jhale Aahat

Jya Vyaktishi Boltana,
Daha Vela BYE Bolalyanantar Hi,
Tumhala Call Cut Karu Vatat Nasel,
Tevha Samjun Ja Ki,
Tumhi Tya Vyaktichya Premat
Vede Jhale Aahat…

Pathivar Shivhaji An Chativar Sambhaji

Pathivar Shivhaji An
Chatadavar Sambhaji Korlay..
An Jivach Naav Bhandara Thevlay,
Udhalala Tari Yelkot An
Nay Udhalala Tari Bi Yelkotach…!

Datta Jayantichya Hardik Shubhechha

Digambara Digambara Shripaad Vallabh Digambara!!
Dhavat Yesi Bhaktansathi,
Bramha Vishnu, Maheshvara!!
Digambara Digambara Shripaad Vallabh Digambara!!
Datta Jayantichya Hardik Shubhechha!

Dattaguru Jayantichya Shubhechha

!! Digambara Digambara Shripaad Vallabh Digambara!!
Shri Dattaguru Jayantichya Aapnaas Va
Aaplya Sarv Parivaras Manpurvak
Mangalmay Shubhechha!!
|| Avdhoot Chintan Shri Gurudev Datta ||

Dhangar Samaj SMS

Amhala Bhiti Naay Konachya Bapachi
Karan Bhakar Khato Kashtachi An,
Seva Karto Aai Bapachi…
Lok Vichartaat Hi Mule Aahet Tari Konachi,
Aamhi Abhimanane Sangto Amhi Mule Aahot,
Dhangar Samajachi!
Jay Malhaar…! Jay Aahilya…!