Tyane Majhe Aayush Badalun Takale

Tyane Majhe Aayush Badalun Takale BREAKUP STATUS MARATHI Image

Tyane Majh Purn Aayush Badalun Takale,
Aata Swata Badlun,
Majhya Aayushatun Nighun Gela…

Kitihi Bhandan Jhale Tari

Kitihi Bhandan Jhale Tari LOVE STATUS MARATHI Image

Kitihi Bhandan Jhale Tari
Manat Kontahi Raag Na Thevta
Je Lagech Goad Hotat Na,
Tech Khare Life Partner Astat…

Sarvat Moth Vastav

Sarvat Moth Vastav REAL FACT STATUS MARATHI Image

Sarvat Moth Vastav..
Lok Tumchyavishayi Changale Aiklyavar
Sanshay Vyakt Kartat,
Parantu Vaait Aiklyavar Matra,
Lagech Vishwas Thevtat…

Navra Bayko Funny Joke Marathi

Navra Bayko Funny Joke Marathi FUNNY STATUS MARATHI Image

Samorchya Aapartmentmadhil
Ti Pach Minute Haat Halvat Hoti..
Mag Mi Pan Haat Kela,
Tevdhyat Baykone Pathit Rattha Dila,
Aani Mhanali Ti Khidkichi Kach Pustey…

Majhya Shant Basanyla Majhi Kamjori Samju Naka

Majhya Shant
Basanyla Majhi
Kamjori Samju Naka,
Mi Manatlya Manat
Lay Shivya Det
Asto…