Paishacha Sambandh Aala Ki

Paishacha Sambandh Aala Ki

Paishacha Sambandh Aala Ki,
Bhau Bhau Rahat Nahi,
To ‘Dada’ Hoto…