Patniche Prem Pativar Ki Tyachya Paishyavar

Patniche Prem Pativar Ki Tyachya Paishyavar

Lagnanatar Joparayant Patikade Paisa Asto,
To Sarv Sukh Suvidha Pradan Karto Patni Tyachi Sarv Prakare Kajli Ghete.
Parantu Durdaivane Paticha Paisa Nashta Jhala Aani Sukh-Sampatti Sampun Gelyavar Patnichi Khari Parakh Hote…
Ya Kalatach Samjate Ki, Patniche Prem Pativar Hote Ki Tyachya Paishyavar!