Phool Sukh Jate Hai Ek Waqt Ke Baad

Phool Sukh Jate Hai Ek Waqt Ke Baad Image

Phool Sukh Jate Hai Ek Waqt Ke Baad,
Log Badal Jate Hai Ek Waqt Ke Baad,
Apni Dosti Bhi Tutegi Ek Waqt Ke Bad,
Lekin Woh Waqt Aayega Meri Maut Ke Baad…