Prem Karnari Manse

Prem Karnari Manse

Jevha Mansachi Yogyata Aani
Hetucha Pramanikpana Sidhha Hoto,
Tevha Tyche Shatru Dekhil Tyacha Sanman Karu Lagtat,
Prem Karnari Manse Ya Jagat Khup Bhetatat,
Pan Samjun Ghenari Aani
Samjun Sangnari Vyakti Bhetayla Bhagya Lagte…
Shub …