Prema Madhe Sarv Maaf Aste

Prema Madhe Sarv Maaf Aste

Prema Madhe Sarv Kahi Maaf Aste,
Pan…
Pahili Sodun Dusrila Patavane,
Paap Aste…