Premachi Manse Marathi STATUS

Premachi Manse Marathi STATUS

Shubh Sakal…!!
Prayatn Majha Nehmi Evdhach Asel,
CHanglya Mansanchi Ek Sakhli Tayar Vhavi…
Aapn Jari Bhetat Nasu Dar-roj,
Pan Aaple Changle Vichar Nehmi Nakki Bhetat Rahtil Ekmekanna…
Majhi Manse Hich Majhi Shrimanti…!!
Lok Mahntat Jagnyasathi Paisa Lagto,
Aho Paisa Tar Vyavharasathi Lagto…!!
Jagnyasathi Lagtat Fakt,
“Premachi Manse”
Agdi …