Promise Day SMS for Girlfriend Marathi

Ek Promise Majhya Kadun,
Jevdhe Sukh Tula Deta Yeil Tevdhe Deil,
Kahi Hi Jhale Tari Mi Shevat Paryant Sath Matra Tulach Deil…