Ragavleli Vyakti Aaple Vaait Nahi Karu Shakat

Ragavleli Vyakti Aaple Vaait Nahi Karu Shakat REAL FACT STATUS MARATHI Image

Ragavleli Vyakti Ragachya Bharat
Kahihi Bolu Shakte,
Pan Aaple Kadhich Vaait Nahi Karu Shakat.
Karan Tya Vyaktichya Ragat Kalji,
Aani Manat Prem Asate…