Ratri Mala Jhop Lagat Nahi

Aajkal Ratri Mala Jhop Lagat Nahi,
Tujhya Aathvanine Paapni Mitat Nahi,
Ashi Kay Jaadu Kelis Ki,
Tujhyashivay Man Majhe Kuthech Lagat Nahi…