Satya Aani Spasht Bolnara Dhokebaaz Nasto

Satya Aani Spasht Bolnara Kadu Vatat Asla Tari,
To Dhokebaaz Kadhich Nasto…