Shikshak Dinachya Hardik Shubhechcha

Shikshak Dinachya Hardik Shubhechcha

Sir Aaj Tumchi Kami Mala Bhasat Aahe,
Karan Tumachya Mule Mi Ghadlo Aahe,
Tumachya Pudhe Mi Nat Mastak Jhalo Aahe,
Mala Ashirvaad Dya Sir Hi Majhi Echha Aahe…
Shikshak Dinachya Hardik Shubhechcha …