Shubh Prabhat.. Shubh Divas

Shubh Prabhat.. Shubh Divas

God Mansanchya Aathvaninni,
Aayushya Kase God Bante,
Divsaachi Suruvaat Ashi God Jhalyavar,
Nakalat Othanvar Hasya Khulate..
Shubh Prabhat.. Shubh …