Shubh Sakaal STATUS

Shubh Sakaal STATUS

“Uttar” Mhanje Kay Te,
“Prashn” Padlyashivay Kalat Nahi…
“Jababdari” Mhanje Kay He,
Tya “Sambhalyashivay” Kalat Nahi…
“Kaal” Mhanje Kay He,
To “Nistun Geyashivay” Kalat Nahi…
Jo Fakt Varshacha Vichar Karto, To Dhanya Perto…
Jo Daha Varshacha Vichar Karto, To Zhade Lavto…
Jo Ayushya Bharacha Vichar Karto, To Manus Jodto…
Ani Ji Manse, Manse Jodtaat,
Tich Ayushyat Yashasvi Hotat…
Ani Tumhi Majhyabarobar Aahat
Hech Majhyasathi Anmol Aahe,
Subh Sakal …