Shubh Sakal STATUS

Shubh Sakal STATUS

Ji Maanse “Dusryachya” Chehryavar,
Aanand Nirmaan Karnyachi Kshamta Thevtat,
Ishvar “Tyanchya” Chehryavarcha Aanand,
Kadhich Kami Hou Det Naahi..
Aani Mhanunach Ti Samaadhani Astat.
Shubh Sakal…
Sundar Divsachya Sundar Shubhechha …