Shubhmangal Savdhan

Shubhmangal Savdhan

Tu Distes Khup Chaan,
Tu Hastes Khup Chaan,
Yala Ekach Upay…
Shubhmangal Savdhan!
Tujhya Aani Majhya Premala,
Gandh Kasturicha Asava,
Jeevnatil Pratyek Kshan,
Tujhyach Sahvasat Java…