Subh Lagnacha Vadhdivas

Subh Lagnacha Vadhdivas

Nati Janmo-Janminchi,
Parmeshwarane Tharavleli,
Don Jivanna Prem Bharlya
Reshim Gathit Bandhleli…

Premache Tasech Nate,
He Tumha Ubhyantache,
Samanjaspana He Gupit Tumchya Sukhi Sansarache,
Sansarachi Hi Vatchal Sukh-dukhat Majbut Rahili,
Ekmekanchi Aapsatil Aapulki Maya-mamta Nehmich Vadhat Rahili,

Ashich Kshana-kshanala Tumchya Sansarachi Godi Vadhat Raho…
Subh Lagnacha Ha Vadhdivas Sukhacha Aanandacha …