Sundar Divasachya Sundar Shubhechha

Sundar Divasachya Sundar Shubhechha

Ekhadi Vastu Vaparli Nahi Ki Ti Ganjte,
Aani Jast Vaparli Tar Zhijte..
Kahihi Jhale Tari Shevat Tar Tharlelach Aahe..
Mag Konachyahi Upyogat Na Yeta
Ganjnyapeksha,
Etaranchya Sukhasathi Zhijane
Kevhahi Uttamach…!!
“Sundar Divsachya Sundar …